EucharisticAdoration.com - http://eucharisticadoration.com
Prayer to Mary for Purity of Soul and Body in Dutch
http://eucharisticadoration.com/articles/59/1/Prayer-to-Mary-for-Purity-of-Soul-and-Body-in-Dutch/Page1.html
By Anne Van Tilburg
Published on 09/23/2007
 
Prayer to Mary for Purity of Soul and Body in Dutch

Prayer to Mary for Purity of Soul and Body in Dutch
Voor zuiverheid van ziel en lichaam 

Door uw onbevlekte Ontvangenis, O Maria, zuiver mijn lichaam en
heilig mijn ziel. Drie maal Wees Gegroet etc.