Voor zuiverheid van ziel en lichaam 

Door uw onbevlekte Ontvangenis, O Maria, zuiver mijn lichaam en
heilig mijn ziel. Drie maal Wees Gegroet etc.