Aan mijn Engelbewaarder 

Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke goedheid my
heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.