EucharisticAdoration.com - http://eucharisticadoration.com
Act of Contrition in Dutch
http://eucharisticadoration.com/articles/53/1/Act-of-Contrition-in-Dutch/Page1.html
By Anne Van Tilburg
Published on 09/23/2007
 

Act of Contrition in Dutch


Act of Contrition in Dutch
Oefening van Berouw 

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb
verdiend, maar vooral omdat ik U mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed
hebt beledigd. Ik verfoei al mijn zonden and beloof met de hulp van uw
genade mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer wees mij zondaar
genadig!